Виявилося, що деякі питання практичного застосування Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 12.04.2019 № 41, залишилися незрозумілими для адвокатів.

Окремим рішенням від 26.06.2019 № 68 Раді адвокатів України довелося відповідати на три питання. «Закон і Бізнес» наводить ці питання, а також відповіді органу адвокатського самоврядування.

***

1. Чи повинен/зобов’язаний адвокат у своїй діяльності використовувати роздрукування ордеру згідно до форми (рішення № 41 від 12.04.2019) лише у кольоровому вигляді?

Рішенням Ради адвокатів України № 41 від 12.04.2019 року затверджено Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції (надалі – Положення).

Пунктами 1, 2, 3 Положення передбачено, що Положення встановлює єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань/адвокатських бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів на надання правничої (правової) допомоги (надалі – ордер).

Ордер на надання правової допомоги – письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках і порядку, встановлених Законом України від 05 липня 2012 року № 5076-УІ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України.

В Україні встановлюється єдина, обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма ордера, яку затверджує Рада адвокатів України (зразок в Додатку 1 до Положення).

Положенням не передбачено обов’язку адвоката щодо роздрукування ордеру у кольоровому та/або чорно-білому вигляді. Отже, адвокат вправі роздруковувати ордер як у чорно-білому так і в кольоровому вигляді на власний розсуд.

2. Чи мають право суди, органи, установи та організації до яких подається роздрукований ордер у чорно-білому кольорі відмовляти у прийнятті адвокатського запиту чи відмовляти адвокату здійснювати представництво свого клієнта з підстав того, що бланк ордеру поданий (роздрукований) не у кольоровому вигляді?

Відповідно до пункту 5 Положення, ордер, встановленої форми, є обов’язковим для прийняття усіма органами, установами, організаціями на підтвердження правомочності адвоката на вчинення дій, передбачених статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Оскільки Положенням не врегульовано питання щодо обов’язковості подання роздрукованого ордеру у кольоровому та/або чорно-білому вигляді, суди, органи, установи та організації, до яких подається такий роздрукований ордер, не мають права відмовляти у прийнятті відповідних документів (в тому числі адвокатських запитів) та/або відмовляти адвокату здійснювати представництво інтересів клієнта у зв’язку з тим, що ордер роздрукований не у кольоровому вигляді.

3. Чи повинен адвокат, окрім визначеної інформації на лицьовій стороні бланку ордеру, згідно до п. 12.8 Положення (рішення № 41 від 12.04.2019 року), ще і на зворотній стороні бланку ордеру вказувати (зазначати) про наявність чи відсутність обмежень повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги?

Згідно з пунктом 4 Положення, ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та повинен містити обов’язкові реквізити, передбачені цим Положенням.

Серед обов’язкових реквізитів ордеру, зокрема, пп. 12.8 п. 12 Положення встановлено: обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги.

Підпунктом 12.14 Положення передбачено, що реквізити 12.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 генеруються автоматично, всі інші реквізити ордера заповнюються адвокатом самостійно з метою збереження адвокатської таємниці.

Отже, якщо адвокатом заповнюється ордер у письмовій формі, зазначення обмежень повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги, є обов’язковим. У випадку, якщо ордер генерується через «Особистий кабінет адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України www.unba.org.ua, такі дані вказуються адвокатом та генеруються автоматично.

FAQ щодо ордеру: РАУ надала відповіді адвокатам