Колекторську діяльність узаконять

12 грудня Верховна Рада прийняла за основу Законопроект № 2133 щодо врегулювання колекторською діяльності.

Метою законопроекту є врегулювання правовідносин, що виникають ст. процесі організації та здійснення колекторською діяльності, з метою захисту прав і законних інтересів боржників від недобросовісних дій суб’єктів колекторською діяльності.

У проекті визначено ряд термінів.

Так, боржник – фізична особа (у тому числі фізична особа – підприємець або юридична особа, яка має зобов’язання з оплати грошового зобов’язання, або майновий поручитель за таким зобов’язанням. До боржників ст. тому числі належать особи, які згідно з чинним законодавством мають зобов’язання по погашенню заборгованості спільну чи субсидіарно з боржником; боржниками визнаються також фізичні особи (в тому числі фізичні особи – підприємці) та юридичні особи – поручителі, заставодатели (іпотекодавці), інші фізичні особи, чи юридичні особи, які зобов’язані разом з боржником виконати його зобов’язання перед кредитором;

– колекторская діяльність – це професійна діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, яка здійснюється суб’єктами врегулювання такої заборгованості і спрямована на добровільне погашення боржником ст. користь кредитора простроченої заборгованості за грошовим зобов’язанням з допомогою усного, письмового взаємодії з ним, його представником (представниками) (у тому числі, з використанням електронного або іншого технічного засобу зв’язку, проведення телефонних переговорів з боржником, послання письмових повідомлень боржника, у тому числі в рамках обов’язкового досудового порядку врегулювання спору, повідомлення боржника про наявність заборгованості з допомогою автоінформатора);

прострочена заборгованість – це не виконане ст. певний строк грошове зобов’язання боржника після виплати грошових коштів, що виникло на підставі договору, та/або на інших підставах, передбачених законодавством, та яка повинна бути виконана на підставі відповідних правових угод, так і норм чинного законодавства. Така грошова заборгованість може включати, як суму основної заборгованості, так і інші складові заборгованості такі, як проценти за користування наданими коштами, неустойка, штраф, пеня, збитки, інші штрафні санкції та виплати ст. користь кредитора

Визначено, що органами державного регулювання ст. сфера колекторською діяльності є Кабінет Міністрів, а також центральний орган виконавчої влади, ст. куль колекторською діяльності.

Крім того, було відзначено, що колекторская діяльність буде здійснюватися за умови отримання відповідної ліцензії.

Законопроектом пропонується під час організації та здійснення колекторською діяльності заборонити:

здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних твк, а також що ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність та ділову репутацію, використовувати силу, насильство, погрози здійснювати незаконні або неправомірні дії та/або ображати гідність боржника, його представника (представників), та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

використовувати вульгарну або нецензурну лексику, фрази, ображають особисту честь і гідність боржника (його представників), використовувати грубий тон розмови, а також здійснювати інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, то по відношенню до боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

використовувати будь-які інші засоби, що мають характер залякування;

– навмисно надавати боржнику неправдиву інформацію, що стосується простроченої заборгованості;

надавати неправдиву інформацію про своє статуси, кваліфікації або професійних повноважень;

висловлювати ст. будь sposób загрози щодо здійснення противоправних дій, що мають на меті порушити право власності на майно боржника;

приймати доручення на врегулювання простроченої заборгованості v у разі, якщо виконання такого доручення завадить виконання раніше прийнятого доручення;

введення боржника ст. оману щодо масштабів, характеру і підстав виникнення простроченої заборгованості тощо.

Даний Законопроект, за умови його прийняття ст. набуває чинності через шість місяців сольові дня його опублікування.

Колекторську діяльність узаконять