Хто буде акредитовувати організації колективного управління

Мінекономіки всього порядок формування, строк повноважень та правила процедури діяльності комісії з акредитації організацій колективного управління (комісія), а також права та обов’язки її членів.

Відповідний вид № 375 від 14 листопада 2019-го року ст. набув чинності з 6 грудня.

Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, Мінекономіки, який ст. межах повноважень проводить відкритий конкурс на визначення акредитованої організації колективного управління (для ОЧЕЙ).

V. складу комісії увійдуть вісім членів:

Міністр розвитку економіки, трейдинг і сільського господарства України (або його заступник-Міністр) – голова комісії;

по одній людині – від Мінекономіки; від Міністерства культури, молоді та спорту України; від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; чим і примітки к. с. тер об’єднань, асоціацій, що представляють користувачів; від і примітки к. с. тер об’єднань, асоціацій, творчих спілок, які представляють правовласників;

від міжнародних організацій ст. сфера realtor людини, або від міжнародних організацій ст. сфері суміжних прав – дві людини, які беруть участь в. розгляді питань відповідно до їх компетенції.

Склад комісії формує Мінекономіки. Зміни ст. її складу вносяться за поданням голови комісії та затверджуються з зображенням Мінекономіки.

Реєстр твк, присутніх на засіданні комісії, веде Департамент інтелектуальної власності Мінекономіки.

Засідання комісії проводяться за необхідності, зокрема для підготовки до проведення відкритого конкурсу на акредитацію в ОЧІ, в. тому числі опрацювання заяв про акредитацію, долучених до неї відомостей і документів, а також з метою проведення відкритого конкурсу на акредитацію в ОЧІ.

Мінекономіки розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про початок відкритого конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня закінчення прийому заяв про акредитацію в ОЧІ.

Департамент інтелектуальної власності повідомляє членам комісії, а також в ОЧІ, що подала заяву про акредитацію, про порядок денний запланованого засідання, дати, час і місце його проведення, а також надає членам комісії, і закрити ОЧІ на необхідні матеріали v в електронному або в паперовому, щоб бачити.

Під час визначення рівня репрезентативності ОЧІ, комісія враховує дані про використання вагітності realtor, права і (або) суміжних прав, що належать до каталогу організації з урахуванням сфери, в якій ОЧЕЙ хоче отримати статус акредитованої.

Мінекономіки, з урахуванням протоколу засідання комісії приймає рішення про акредитацію ОЧЕЙ, яке затверджується поданням міністерства.

Прийняте рішення може бути оскаржено ст. Мінекономіки іншими організаціями, які брали участь в. конкурси, протягом 5 робочих днів сіль дня його оприлюднення. Скарги розглядаються ст. протягом 15 днів, сіль дня їх надходження.

Хто буде акредитовувати організації колективного управління