• Розробка типових договорів, контрактів, угод та інших юридичних документів.
  • Аналіз та пропозиції відносно вдосконалення договорів  що пропонуються до укладання контрагентами клієнта.
  • Консультування (усне і письмове) з питань господарської діяльності, підготовка висновків з питань застосування діючого законодавства
  • Надання нормативних актів, довідкової інформації з правової тематики відносно господарської діяльності клієнта;
  • Складання проектів локальних нормативно-правових актів підприємства.
  • Представництво інтересів Клієнта у відносинах з державними органами, відомствами й організаціями, посадовими, юридичними і фізичними особами;
  • Підготовка та документальне оформлення змін, які вносяться до установчих документів підприємства.