• Письмові та усні консультації  по цивільному праву.
  • Юридичний супровід укладання і виконання цивільних договорів, розробка проектів договорів, переддоговірна експертиза юридичних документів.
  • Надання консультацій щодо застосування засобів забезпечення виконання договірних зобов’язань.
  • Юридичний супровід процедури нотаріального посвідчення і державної реєстрації відповідних договорів.
  • Правовий аналіз укладених договорів і проектів договорів, зокрема, здійснення перевірки договору щодо відповідності його умов вимогам діючого законодавства, роз’яснення правового сенсу умов договору, виявлення і роз’яснення умов договору, які обмежують або порушують права клієнта або можуть викликати негативні наслідки для нього.
  • Підготовка претензій, позовних заяв, скарг, інших  процесуальних документів.
  • Представництво інтересів клієнтів  місцевому суді, апеляційній та касаційній інстанціях. Представництво інтересів клієнтів  у виконавчому проваджені.