Наша команда надає таких послуг в сфері господарського та корпоративного права:

 • Розробка проектів договорів, переддоговірна експертиза юридичних документів контрагентів, складання протоколів розбіжностей і узгодження їх з контрагентами.
 • Юридичний супровід укладання і виконання господарських договорів.
 • Юридичний супровід процедури нотаріального посвідчення і державної реєстрації відповідних договорів.
 • Правовий аналіз укладених договорів і проектів договорів, зокрема, здійснення перевірки договору щодо відповідності його умов вимогам діючого законодавства, роз’яснення правового сенсу умов договору, виявлення і роз’яснення умов договору, які обмежують або порушують права клієнта або можуть викликати негативні наслідки для нього.
 • Розробка проектів установчих документів, положень про органи управління, проектів рішень органів управління.
 • Надання консультацій з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні.
 • Правовий аналіз існуючих положень і документів, рекомендації щодо їх вдосконалення та приведення до відповідності діючому законодавству.
 • Реєстрація юридичних осіб різних організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів, у томи числі реєстрації фізичних осіб підприємців.
 • Підготовка скликання і проведення загальних зборів учасників та інших органів управління товариства, підготовка протоколів загальних зборів учасників, представництво інтересів учасників на загальних зборах.
 • Розробка схем і механізмів оптимального корпоративного управління.
 • Юридичний аналіз угод купівлі-продажу корпоративних прав.
 • Правовий супровід реорганізації (перетворення, злиття, поділ, виділ) та/або ліквідації господарських товариств як у добровільному порядку (за рішенням засновників), так і у примусовому порядку (через процедуру банкрутства).
 • Надання консультацій і представництво інтересів клієнтів під час вирішення корпоративних спорів.
 • Представництво інтересів клієнта в господарському суді, апеляційній та касаційній інстанціях.
 • Представництво інтересів клієнта у господарських справах на стадії виконавчого провадження.