• Аналіз документів та господарської діяльності підприємства, на відповідність законодавству та аналіз основних ризиків.
  • Визначення та оцінювання ризиків пов’язаних з придбанням, злиттям, поглинанням, розділом, реорганізацією або ліквідацією компанії.
  • Складання проектів договорів купівлі-продажу бізнесу, розробка оптимальної схеми фінансування угоди.
  • Юридична експертиза установчих документів, які підтверджують права на активи.
  • Складення висновку про правильність оформлення документів, про наявність юридичних ризиків втрати майна, підстав для пред’явлення позовів третіми особами та інших потенційних юридичних проблем.
  • Надання пропозицій щодо усунення виявлених проблем.