Юридичний аудит діяльності підприємства – це перевірка документів організації, що проводиться з метою оцінки відповідності юридично значущих документів компанії з чинним законодавством і виявлення вразливих точок бізнесу, які загрожують матеріальними втратами.

Такі втрати можуть виникнути в результаті проведення перевірок уповноваженими контролюючими органами, судових розглядів, рейдерських захоплень і дій недобросовісних співробітників.

Юридичний аудит від АО Прецедент включає в себе перевірку:

 • Аналіз документів та господарської діяльності підприємства, на відповідність законодавству та аналіз основних ризиків.
 • Визначення та оцінювання ризиків пов’язаних з придбанням, злиттям, поглинанням, розділом, реорганізацією або ліквідацією компанії.
 • Складання проектів договорів купівлі-продажу бізнесу, розробка оптимальної схеми фінансування угоди.
 • Юридична експертиза установчих документів, які підтверджують права на активи.
 • Складення висновку про правильність оформлення документів, про наявність юридичних ризиків втрати майна, підстав для пред’явлення позовів третіми особами та інших потенційних юридичних проблем.
 • Надання пропозицій щодо усунення виявлених проблем.

Юридичний аудит дозволяє:

 • забезпечити максимальну правову захищеність компанії;
 • виявити зони ризику, виявити потенційну можливість залучення бізнесу і керівників до субсидіарної, податковий, адміністративної або кримінальної відповідальності;
  отримати інформацію про відповідність діяльності компанії нормам чинного законодавства, що склалася господарської та судової практики;
 • перевірити ефективність використання положень чинного законодавства;
 • прийняти рішення про ефективність змісту юриста в штаті або укладення договору на абонентське юридичне обслуговування;
  виправити виявлені помилки на підставі рекомендацій кваліфікованого юриста.

За підсумками проведеної експертизи надається висновок про виявлені в результаті аналізу помилки, а також перелік рекомендацій по їх усуненню.

Висновок, всі документи і інформація, що мають відношення до правового аудиту, є суворо конфіденційними і не підлягають розголошенню.