• Розроблення проектів договорів оренди, емфітевзису.
  • Захист інтересів власника земельної ділянки від протиправних дій третіх осіб.
  • Визнання прав власності на земельні ділянки.
  • Визнання недійсними договорів купівлі-продажу, дарування, застави, обміну, оренди земельних ділянок, за якими набувачеві передається у власність земельні ділянки ув’язнених, з порушенням встановленого законом порядку.
  • Визнання недійсними державних актів про право власності і права постійного користування земельними ділянками.
  • Визнання недійсними свідоцтва про право власності на земельну ділянку.
  • Вирішення спорів, пов’язаних з орендою землі.
  • Встановлення та припинення земельних сервітутів.
  • Припинення права на земельну ділянку з передбачених земельних кодексом Україна підстав.
  • Рішення майнових спорів, пов’язаних з земельними відносинами, в тому числі про відшкодування власниками та землекористувачами збитків, заподіяні вилученням (викупом) визначених угідь, обмежених їх прав або порушенням земельного законодавства.
  • Повернення самовільно зайнятої земельної ділянки.