12 листопада, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому проект Закону № 0953 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу)”.

У Законі “Про рекламу” визначено, що порівняльна реклама – реклама, що містить порівняння з іншими особами та / або товарами (діяльністю) іншої особи, прямо або опосередковано ідентифікує конкурента або товари або послуги, пропоновані конкурентом.

З моменту вступу в силу даного Закону забороняється вказувати інформацію, що містить визначені законодавством про захист прав споживачів ознаки нечесної підприємницької практики та / або введення споживачів в оману або ознаки недобросовісної конкуренції, визначені законодавством про захист від недобросовісної конкуренції.

Порівняльна реклама може містити зображення, посилання на товар, торгові марки або імние позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, діяльність або товар якого порівнюються.

Використання порівняльної реклами дозволено в разі, якщо:

 1. 1) реклама не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики;
 2. 2) реклама порівнює однорідні (подібні) товари, що задовольняють одні й ті ж потреби або мають однакове призначення, які порівнюють діяльність, яка охоплює одну сферу або один вид діяльності;
 3. 3) реклама об’єктивно порівнює одну або кілька істотних, порівнянних і репрезентативних характеристик однорідного (подібного) товару, діяльності, в тому числі ціну, інформація про яких може вплинути на рішення споживача при здійсненні вибору;
 4. 4) реклама не дискредитує, не містить неправдиву інформацію про якість однорідних (подібних) товарів інших виробників або продавців, не дискредитує діяльність або положення інших осіб, репутацію торгових марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або вказівки місць походження товару;
 5. 5) щодо товару із зазначенням (простим або кваліфікованим) походження порівняння здійснюється щодо товару з аналогічним зазначенням;
 6. 6) реклама не створює змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговими марками, комерційним (фірмовим) найменуванням та іншими позначеннями рекламодавця і конкурентів;
 7. 7) товар конкурента, захищений торговою маркою або фірмової назви товару, що не зображений способом імітації.

Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі і недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами несе рекламодавець.

У Законі “Про захист прав споживачів” зазначено, що вважається підприємницькою практикою, що вводить в оману.

Так, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на яку в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання йому неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації про:

1) основні характеристики продукції, таких як: наявність, переваги, небезпека, склад, методи використання, метод і дата виготовлення або надання, поставка, кількість, специфікація, географічне або інше походження, очікувані результати споживання чи результати та основні характеристики тестів або перевірок товару ;

2) гарантійний термін і гарантійне обслуговування продукції;

3) будь-яких застережень щодо прямої чи опосередкованої підтримки виробником продавця або продукції;

4) спосіб продажу, ціну або спосіб розрахунку ціни, наявність знижок або інших цінових переваг;

5) умови оплати, доставки, виконання договору купівлі-продажу;

6) потреби у послугах, заміні складових чи ремонті;

7) місце розташування та повну назву продавця, а в разі потреби – місце розташування та повна назва особи, від імені якого виступає продавець;

8) характер, атрибутах і правах продавця або його агента, зокрема інформації про його особу та активи, кваліфікацію, статус, наявність ліцензії, афілійованим і права інтелектуальної або промислової власності, його відзнаки та нагороди;

9) небезпеки, яка загрожує споживачеві в зв’язку з купівлею і / або використанням продукції;

10) права споживача, в тому числі право відмовитися від продукції (для відповідних видів товарів, робіт і послуг), право на заміну продукції або відшкодування збитків.

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Підприємницька практика, яка істотно спотворює або може істотно спотворити економічну поведінку лише чітко визначеної (окремої) групи споживачів, особливо вразливих до такої діяльності через їх розумових або фізичних вад, віку чи довірливості, в разі, якщо продавець мав об’єктивну можливість передбачити їх поведінку і особливості, повинна оцінюватися з точки зору середньостатистичного представника такої групи, а також з урахуванням припущення, що, беручи до уваги викладені обстояте льства, можливість здійснити свідомий і компетентний вибір відсутній і споживач помиляється при здійсненні правової угоди щодо обставин, які мають істотне значення. Зазначені умови не стосуються законної рекламної діяльності, в тому числі створення заяв чи висловів, які не можуть бути сприйняті буквально.

Крім того, документ вносить зміни до Господарського кодексу.

Безумовно, що неправомірним використанням ділової репутації суб’єкта господарювання вважається:

 • – неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;
 • – неправомірне використання товару іншого виробника;
 • – копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника;
 • – порівняльна реклама, якщо в такій рекламі порушені вимоги законодавства України про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції або такій рекламі можна кваліфікувати як нечесну підприємницьку практику.
Нові правила реклами в Україні