Оновлено методику оцінки фінансової стійкості системи гарантування вкладів

З 16 лютого діє нова редакція Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджена рішенням від 13.12.2018 № 3358. Про це йдеться у дописі на сторінці Bossom Group у «Фейсбуку».

Методика застосовується при оцінці Фондом фінансової стійкості системи гарантування вкладів і прогнозуванні потенційних надходжень коштів та витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку або ліквідацію на підставі статті 77 Закону «Про банки і банківську діяльність» та відшкодуванні коштів вкладникам.

Методика містить формули:

– розрахунку фінансової стійкості Фонду (ФСФ), що здійснюється щомісяця станом на 1 число і визначається як співвідношення коштів Фонду та суми гарантованих Фондом коштів;

– розрахунку потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам (здійснюється щомісяця).

Також визначено алгоритм розрахунку очікуваної суми задоволення кредиторських вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом.

В свою чергу для розрахунку прогнозної гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами використовуються дані Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду (форма N 1Ф), дані статистичної звітності Національного банку України, інформація НБУ щодо застосованих до банків заходів впливу, встановлення особливого режиму нагляду, виявлених порушень та інша інформація.

© Закон і Бізнес

https://zib.com.ua/ua/136508-onovleno_metodiku_ocinki_finansovoi_stiykosti_sistemi_garant.html

Оновлено методику оцінки фінансової стійкості системи гарантування вкладів