Спрощено порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів в нацвалюті

Національний банк змінив порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасувавши обов’язок небанківської установи погоджувати з Національним банком внутрішні правила про переказ коштів.

Відповідні зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків були затверджені постановою Правління Національного банку від 6 листопада 2019 року № 128, яка набрала чинності 15 листопада.

Відтепер в пакеті документів для отримання ліцензії замість внутрішніх правил про переведення коштів буде подаватися інформаційна довідка щодо умов та порядку надання небанківським установою послуг з переказу коштів в формі опитувальника за встановленим зразком.

Зразок інформаційної довідки для заповнення в формі опитувальника розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Форми документів для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків”.

Внутрішні правила про переведення коштів стають документом виключно внутрішнього користування небанківської установи. Розробляється і затверджується такий документ (разом з порядком внутрішнього контролю та іншими внутрішніми документами) до початку надання послуг з переказу коштів відповідно до оновлених вимог до них, гармонізованими з Директивою (EU) 2015/2366 (PSD2) і Керівними принципами ЕВА.

Крім того, оновлені вимоги до бізнес-плану, який подається небанківською установою Національному банку для отримання ліцензії.

Спрощено порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів в нацвалюті