Закон про анбандлінге

17 листопада 2019 року набрав чинності Закон № 264-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу”. Закон був офіційно опублікований в газеті “Голос України” 16 листопада.

Законом передбачено створення відокремленого і незалежного оператора ГТС. Таким чином українське енергетичне законодавство приводиться у відповідність з європейським.

У Земельному кодексі закріплюється, що права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності отримують, серед іншого, оператор газотранспортної системи і оператор системи передачі.

У Господарському кодексі передбачено, що у випадках, визначених Законом “Про трубопровідний транспорт”, з метою створення оператора ГТС держава через уповноважених суб’єктів управління об’єктами державної власності на підставі договору може передавати суб’єкту господарювання об’єкти держвласності на праві господарського відання без права їх відчуження.

Суб’єкт господарювання, якому для створення оператора системи передачі або оператора ГТС на правах повного господарського ведення передані об’єкти державної власності, повинен бути повністю незалежним у прийнятті рішень щодо їх використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку і фінансування відповідно до законів “Про ринок природного газу “,” Про ринок електричної енергії “.

Об’єкти держвласності, які використовуються в процесі здійснення діяльності з передачі електроенергії і транспортуванні і / або зберігання природного газу, на підставі рішення Уряду і відповідного договору закріплюються на праві господарського відання за суб’єктами господарювання, 100% корпоративних прав у статутному капіталі яких належать державі, або суб’єктом господарювання , 100% корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі або виключно з метою відокремлення діяльності з транспо вання природного газу суб’єктом господарювання, 100% в статутному капіталі якого належать зазначеним суб’єктам.

У Законі “Про трубопровідний транспорт” визначено, що організаційна структура підприємств (крім оператора ГТС), установ і організацій трубопровідного транспорту залежить від покладених на них завдань, визначається самими підприємствами, установами та організаціями і затверджується органами, що здійснюють управління майном цих підприємств. Ці органи визначаються Кабміном.

Організаційна структура оператора ГТС визначається і затверджується в порядку, встановленому його установчими документами.

Закон “Про управління об’єктами державної власності” встановлює, що суб’єктом управління об’єктами держвласності, які у процесі здійснення діяльності з транспортування та / або зберігання природного газу, може бути тільки уповноважена Кабміном міністерство. Умови управління об’єктами держвласності визначаються у відповідному договорі відповідно до закону. Інші суб’єкти управління об’єктами держвласності не можуть мати повноважень щодо об’єктів державної власності, переданих на таких умовах, якщо такі повноваження суперечать встановленим законом вимогам про відділення і незалежності.

Закон “Про Кабінет Міністрів України” закріплює, серед іншого, що виключно за погодженням з Урядом приймаються рішення з управління корпоративними правами, що належать державі і стосуються:

  • реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення) або ліквідації таких суб’єктів господарювання або господарських організацій;
  • угод, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, яке використовується в процесі здійснення діяльності з транспортування природного газу, таких суб’єктів господарювання або господарських організацій;
  • внесення до статуту таких суб’єктів господарювання або господарських організацій змін, що стосуються мети, предмета, основних напрямків їх діяльності;
  • затвердження частини чистого прибутку таких суб’єктів господарювання або господарських організацій, яка повинна бути спрямована на виплату дивідендів.
  • Втручання в виконання міністерством зазначених повноважень забороняється.
  • Законом “Про ринок природного газу” встановлено, що оператором ГТС, що знаходяться в держвласності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі або суб’єкту господарювання, 100% корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі.

Заборонені:

– приватизація оператора ГТС повністю або частково і вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження акцій, часток у статутному капіталі оператора газотранспортної системи;

– приватизація об’єктів держвласності, які використовуються оператором ГТС в процесі здійснення діяльності з транспортування природного газу;

– відчуження об’єктів держвласності, які використовуються оператором газотранспортної системи в процесі здійснення діяльності з транспортування природного газу, а також передача таких об’єктів в управління, в тому числі концесію, оренду, господарське відання, в статутний капітал інших юридичних осіб, крім визначених у Законі випадків.

Також окреслені особливості реалізації права власності держави на підземні газосховища.

За словами Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, держава залишається єдиним власником ГТС.

Закон про анбандлінге