Закон про створення е-системи в сфері будівництва

В Україні створять Єдину державну електронну систему в сфері будівництва в складі містобудівного кадастру.

Відповідний Закон № 199-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва” був офіційно опублікований в газеті “Голос України” 16 листопада. Законом передбачено особливий порядок вступу в силу: він вступає в силу з 1 грудня 2019 року, крім певних положень, які набирають чинності через три, шість, вісім місяців з дня набрання чинності цим Законом, а також через один і два роки.

Прийнятий Закон передбачає наступні нововведення:

 • створюється Єдина державна електронна система в сфері будівництва в складі містобудівного кадастру. Електронна система буде складатися з Реєстру будівельної діяльності; електронного кабінету користувача електронної системи; порталу електронної системи. Визначено, що реєстрація будівельних норм, змін до них буде здійснюватися через внесення запису в цю систему. Невід’ємною архівної складовою частиною Реєстру будівельної діяльності буде єдиний реєстр документів, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, засвідчують прийом в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
 • документи дозволять подавати в електронній формі для отримання всіх адмінпослуг в сфері будівництва, а також отримувати такі послуги в електронній формі;
 • передбачається скорочення переліку документів, які подаються для отримання адміністративних послуг в сфері будівництва;
 • вводиться електронну взаємодію між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адміністративних послуг в сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом “єдиного вікна”;
 • результати надання адміністративних послуг можна буде отримати в електронній формі, а паперовий примірник тільки за бажанням;
 • планується ввести оплату адміністративних послуг в сфері будівництва, штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності з використанням платіжних систем через Інтернет в режимі реального часу;
 • впроваджується ідентифікатор об’єкта будівництва і завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об’єкта;
 • до Реєстру будівельної діяльності, який є компонентом електронної системи, включать контрольні екземпляри будівельних норм, обов’язкові для виконання національні стандарти, інші нормативні документи технічного характеру, які є обов’язковими для виконання;
 • вводиться відкритий доступ до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;
 • визначається єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

Також зазначеним Законом вноситься важлива зміна в Закон “Про рекламу”. забороняється:

 • розповсюджувати рекламу про спорудження об’єкта житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, в тому числі в управління:
 • без наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якому споруджується рекламований об’єкт;
 • без наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт на конкретному рекламованому об’єкті, отриманого відповідно до Закону “Про регулювання містобудівної діяльності”;
 • без наявності у суб’єкта господарювання, який здійснює будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів;
 • якщо залучення коштів фізичних і юридичних осіб (в тому числі в управління) для спорудження таких об’єктів здійснюється без дотримання вимог частини третьої статті 4 Закону “Про інвестиційну діяльність”.

Відповідальність

КУпАП доповнюється статтею 166-27. Порушення порядку надання адмінпослуг (зокрема, безпідставне скорочення суб’єктом надання адмінпослуги, центром надання адміністративних послуг встановленого законом часу прийому суб’єктів звернень; відмова суб’єкта надання адмінпослуги в наданні адміністративної послуги з не встановлених законом підстав; стягнення за надання адміністративної послуги будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів і т. п.) тягнуть подат ення штрафу на посадових осіб від 200 до 400 НМДГ (від 3400 до 6800 грн.).

Якщо такі дії вчинила особа, яка протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, воно сплатить штраф від 300 до 500 НМДГ (5100 до 8500 грн.).

Закон про створення е-системи в сфері будівництва